O autorovi

 

Biografie

Radek Důbravný, Narozen 26. března ve Valticích.  Malíř, příležitostný fotograf. Technika: olejomalba, kresba. Vystudoval Střední ekonomickou školu v Břeclavi. V roce 1990 se ucházel o studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kam nebyl přijat. Od roku 2014 je na volné noze. Žije a tvoří v Břeclavi. V jeho tvorbě najdeme vlivy surrealismu, fotorealismu či fantastického realismu. Obdivuje díla starých mistrů. Ze surrealistů pak zejména tvorbu Salvadora Dalího, Georgia De Chirica, Reného Magritte .. Ve svém díle se snaží spojit staromistrovskou techniku s moderními tématy. Reálné osoby či předměty staví do nereálných pozic a kontextů. Náměty pro své olejomalby nachází ve fotografiích, v podvědomém nutkání zobrazit na plátno své vize, sny i obsese. Jeho dílo se vyznačuje obrazotvorností, občas kolážovitostí, lehkou dekadentností a zejména pak smyslem pro detail. Jeho cílem je, aby se pozorovatel u jeho obrazů zastavil a nechal na sebe působit volné asociace.