Soumrak nevinnosti

Soumrak nevinnosti, olej

Soumrak nevinnosti,, olej na plátně, 70x50cm
Twilight of Innocence, oil on canvas, 70×50 cm

Obraz k dispozici. For Sale.