Stará Praha. Svatopetrská zvonice s vývěsným štítem pekařství rodiny Černých

Stará Praha, Václav Jansa, volná kopie

Stará Praha. Stará Praha, Svatopetrská zvonice s vývěsným štítem pekařství rodiny Černých olej na překližce, 41×27 cm. Volná kopie obrazu Václava Jansy (1859-1913). Malba na zakázku. Soukromá sbírka.

Old Prag, oil on plywood,41×27 cm. Free coppy. Original picture by Vaclav Jansa (1859-1913). Private collection.