Sny o Louvre

SnyolouvreSny o Louvre, 2014, olej na plátně, 80x60cm, soukromá sbírka
Louvre´s Dreams, 2014, oil on canvas, 80x60cm, private collection