Levandulová (Bože můj, já chci zpět)

Levandulová, Hana Hegerová, olejomalba, portrét

Levandulová (Bože můj, já chci zpět). 2022, olej na plátně, 60×80 cm. Obraz k dispzici

Lavender girl, (My god, I want to back), oil on canvas.
For Sale

Stařičký autobus zastaví podle přání,
vystoupím tam kde ves první zdí začíná.
V chaloupkách voní les, kostelík vížku sklání,
do stráně těžký vůz koníček táhnout má.Slunce po okraj a stráně samý vřes
a teď se duše kaj a srdce tíhu nes.
Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí,
tak to je domov můj, tak to je domov můj.Já žila hodně snů a poznala jsem svět,
už je to hodně dnů, už je to hodně let,
co vítr všecko smet a zůstala jen touha,
Bože můj, já chci zpět,