Dáma s perletí

Ovidius, Listy heroin, portrét, dáma

Dáma s perletí, 2012, olej na plátně, 70×50 cm
Lady with pearl, 2012, oil on canvas, 70×50 cm

Cokoli léčivých bylin roste
i kořenů majících hojivou moc,
ty všechny já znám.
A nejsem ubohou já,
když láska bylinou žádnou se vyléčit nedá?
Uměním léčby znalá chřadnu uměním opuštěná
/Ovidius-Listy Heroin/

Obraz k dispozici. For Sale