Svět podle Karla Zemana

Karel Zeman, Vynález zkázy, Krabat, Čarodějův učeň

Svět podle Karla Zemana, 2020, olej na plátně, 90×70 cm

The World According to Karel Zeman, 2020, oil on canvas, 90×70 cm

Obraz k dispozici, For Sale

Tam, kde končí fantazie jedněch, začíná realita druhých…